Příklad poskytovaných služeb:

 • Soukromé právo
  • spotřebitelské úvěry
 • Smluvní právo
  • tvorba smluv (revize, kontrola)
 • Právo nemovitostí
  • smlouva kupní, nájemní, podnájemní
  • převod nemovitosti (koupě / dar)
  • katastrální úřad, daňové aspekty
 • GDPR
  • posouzení stavu zpracování osobních údajů
  • revize smluvní dokumentace
 • Soudní řízení
 • Exekuční řízení
 • Insolvenční řízení
 • Správní řízení
  • přestupkové řízení
  • registr vozidel
  • pobytová oprávnění
 • Korporátní právo
  • založení společnosti (s.r.o.)
  • změny ve společnosti
  • obchodní dokumenty / listiny
 • Duševní vlastnictví
  • autorské právo
  • ochranné známky
  • průmyslové vzory
 • Dědické právo